Ultraseven No Uta - Sepultura | Machine Messiah

Ultraseven No Uta Letra

Sepultura

LETRA

Ultraseven No Uta (Letra/Lyrics)

Sebun sebun sebun!
Sebun sebun sebun!
Haruka na hoshi ga furusato ga
Urutorasebun faitaa sebun
Urutorasebun sebun sebun
Susume! gniga no hatemademo
Urutora ai de spaaku!

Sebun sebun sebun!
Sebun sebun sebun!
Moroboshi dan no na wo karite
Urutorasebun hiirou sebun
Urutorasebun sebun sebun
Taose! hi wo haku daikaijyuu
Urutora biimu de storaiku!

Sebun!

Datos de Ultraseven No Uta

ULTRASEVEN NO UTA es una canción de Sepultura del año 2017, este tema está incluido dentro del disco Machine Messiah. Agradecemos a RickRack por haber sudido la letra de Ultraseven No Uta.