KTO WIE, CZYLI PIOSENKA O CHÊCI

Grzegorz Turnau

Letra de la canción

Przychodzi czasami do g³owy
ta myœl
¿e mo¿na by tak zacz¹æ
inaczej ¿yæ
mieæ chêæ do pracy
i ¿yæ inaczej
i lepiej ni¿ dot¹d, kto wie,
kto wie?
Pomys³ nienowy
ale piosenka jest:
mniej paliæ
wiêcej czytaæ
znacznie mniej jeϾ
mieæ chêæ do pracy
i ¿yæ inaczej
i lepiej ni¿ dot¹d, kto wie,
kto wie?
có¿ z tego
Kiedy ci¹gnie ulic¹ t³um
pod zachód s³oñca
winko, piwo czy rum
i chêæ do rana
wódkê szampana
i tyle siê dzieje, ¿e hej,
¿e hej...


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau
Valora la calidad de la letra

Compartir 'Kto Wie, Czyli Piosenka O Chêci'

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter
Enviar letra a un mail
Imprimir letra
ir a arriba